Limitovaný počet symbolických pohľadníc s výzvou na prijatie zonácie Tatranského národného parku adresovali návštevníci Vysokých Tatier ministrovi životného prostredia.

Aj takouto netradičnou formou, ktorú pripravila iniciatíva Dajme Tatrám tvar, tak dostala verejnosť počas uplynulého víkendu príležitosť pripomenúť vedeniu rezortu životného prostredia potrebu prijatia zonácie na území TANAP-u. Pohľadnice zo Štrbského Plesa, Hrebienka i Tatranskej Lomnice tak postupne poputujú na adresu ministerstva, aby pripomenuli skutočnosť, že zonáciu Tatranského národného parku sa napriek rôznym prísľubom dodnes nepodarilo prijať. Tí, ktorí sa k víkendovej aktivite nestihli pridať a chceli by, nájdu pohľadnice v infocentrách na Štrbskom Plese a v Tatranskej Lomnici.

„Prísľuby o prijatí zonácie TANAP-u zaznievajú už 20 rokov a súčasný stav bez pravidiel je už neudržateľný. Preto žiadame o bezodkladné začatie oficiálneho procesu prijatia zonácie, chceme ukázať, že nám všetkým ide o rovnakú vec – aby TANAP fungoval v záujme ochrany prírody aj ľudí, ktorí v ňom žijú alebo ho navštevujú. Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho návrhu zonácie, ale upozornenie na to, že Tatry, príroda, i ľudia v nich potrebujú jasné pravidlá a žiadne výnimky,“ uviedol pri predstavení iniciatívy primátor mesta Vysoké Tatry a predseda Asociácie horských sídel Slovenska Ján Mokoš.

V súčasnosti v národnom parku TANAP platia stupne ochrany od tretieho po piaty a pri akejkoľvek aktivite sa musia prideľovať výnimky, pričom tento proces je nepredvídateľný a netransparentný. Schválenie zonácie by naopak prinieslo vytvorenie presne vymedzených zón s jasnými pravidlami bez potreby ďalších výnimiek. Iniciatívu „Dajme Tatrám tvar!“, ktorá si kladie za cieľ apelovať na zodpovedné orgány, aby oficiálne spustili proces prijatia novej zonácie TANAP-u, tvoria: Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí, Mesto Vysoké Tatry, Obec Štrba, OO CR Región Vysoké Tatry, OOCR Vysoké Tatry – podhorie a Tatry mountain resorts.