Tatranské obce a subjekty cestovného ruchu žiadajú bezodkladné začatie procesu prijatia zonácie TANAP-u. Spojili sa v iniciatíve „Dajme Tatrám tvar!“

Starý Smokovec, 22. júla 2019 – Zástupcovia obcí a cestovného ruchu na území Tatranského národného parku (TANAP) už dlhodobo upozorňujú na problém chýbajúcej zonácie, ktorá komplikuje každodenný život obyvateľov horských sídiel a bráni rozumnému rozvoju cestovného ruchu v Tatrách. Aktuálne sa spojili v spoločnej iniciatíve „Dajme Tatrám tvar!“, ktorou žiadajú kompetentných, aby bez ďalšieho odkladu začali s reálnym procesom prijatia novej zonácie TANAP-u. Nová zonácia má určiť jasné hranice jednotlivých zón, vrátane území určených pre aktivity horských sídiel a rozvoj cestovného ruchu, a nastaviť jednoznačné pravidlá, ako sa na týchto územiach môžu tieto aktivity aj rozvíjať. Iniciatívou Dajme Tatrám tvar! chcú zapojené subjekty ukázať, že nastavenie jasného režimu v národnom parku bez výnimiek je v záujme všetkých, ktorí v Tatrách žijú, pracujú či podnikajú, alebo ich navštevujú ako športovci a turisti.

 „Súčasný stav bez jasne vymedzených území a stanovených pravidiel trápi nielen obyvateľov tatranských obcí, ale bráni aj rozumnému rozvoju cestovného ruchu, a predovšetkým, škodí samotnej prírode, na ktorej nám všetkým záleží,“  hovorí predseda Asociácie horských sídiel Slovenska (AHSS) a zároveň primátor Mesta Vysoké Tatry Ján Mokoš.Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho návrhu zonácie, ale upozornenie na to, že súčasný stav vedie k mnohým praktickým problémom a pri ďalšom neriešení povedie k stagnácii a úpadku.

Iniciatíva je pokračovaním aktivít, ktoré horské sídla a združenia a subjekty cestovného ruchu začali na odbornom Okrúhlom stole v marci tohto roka. Výsledkom bolo prijatie spoločnej Výzvy, v ktorej signatári žiadali zodpovedné orgány, aby boli obce a cestovný ruch aktívnym účastníkom rokovaní o budúcom režime na území TANAP-u a ich potreby boli zohľadnené vo vyváženom návrhu zonácie.

„Prísľuby o prijatí zonácie TANAP-u zaznievajú už 20 rokov a súčasný stav bez pravidiel je už neudržateľný. Aj touto kampaňou, ktorou kompetentných žiadame o bezodkladné začatie oficiálneho procesu prijatia zonácie, chceme ukázať, že nám všetkým ide o rovnakú vec – aby TANAP fungoval v záujme ochrany prírody aj ľudí, ktorí v ňom žijú alebo ho navštevujú,“ vysvetľuje Ján Mokoš.

Na konkrétnej podobe zonácie by sa mali dohodnúť všetci tí, ktorí majú na základe zákona právnu zodpovednosť za ochranu, správu, a rozvoj daného územia. A práve relevantné subjekty – vlastníci pozemkov, územná samospráva a kompetentné štátne inštitúcie by sa mali spoločne dohodnúť na tom, akú tvár dané územie bude mať,“ uviedol Štefan Bieľak, predseda Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí.

Iniciatíva „Dajme Tatrám tvar!“ je otvorená pre všetkých, ktorí súhlasia a podporujú čo najskoršie doriešenie procesu zonácie TANAP-u. Pripojiť sa k nej môžu organizácie, subjekty ale aj jednotlivci prostredníctvom webstránky www.dajmetatramtvar.sk, na ktorej sú vysvetlené aj dôvody prijatia zonácie a príklady, kde jej absencia spôsobuje problémy.