Štrba 12.augusta 2019 – Nekonečný príbeh zonácie Tatranského národného parku má pred sebou ďalší míľnik. Minister životného prostredia László Sólymos informoval, že prijatiu zonácie by pomohlo schválenie zákona o ochrane prírody v septembri, a že ak by sa tak stalo, návrh zonácie by mohol existovať do konca roka.

„Pred každými voľbami sa sľubuje“

Zástupcovia horských sídiel, tatranských a podtatranských samospráv sa o prijatie zonácie a stanovenie jasných pravidiel pre všetky subjekty pôsobiace na území Tatranského národného parku, vrátane miest a obcí, snažia už dlhé roky. Jasné pravidlá, ktoré by obce a mestá mohli premietnuť do svojich územných plánov a systematicky sa venovať rozvoju svojich území k spokojnosti obyvateľov obce ale aj jej návštevníkov, však stále nemajú k dispozícii. Keď pred 10 rokmi vláda SR na výjazdovom zasadaní v okrese Poprad prijala uznesenie, že zonácia bude prijatá v konkrétnom termíne, predstavitelia samospráv si vydýchli. Ukázalo sa, že predčasne.

Práve preto vnímajú aktuálne vyjadrenia ministra s rezervou. „Každý rok sa toto uznesenie vo vláde predlžuje a termín ukončenia sa odkladá, a my tomu už prestávame veriť. Opakuje sa situácia, že pred voľbami sa deklaruje, že zonácia bude schválená, vždy sa finišuje a potom prichádzajú voľby a po nich sa zasa zvoľní aktivita a opäť niekoľko rokov sa opakuje tá istá situácia. Vytvára to pochybnosti aj u predstaviteľov samosprávy, že proces sa zbytočne naťahuje. To, čo samospráva požaduje a potrebuje pre zabezpečenie služieb prevádzky a rozvoja našich území sú pravidlá s rovnakými podmienkami pre všetkých,“ uviedol starosta Štrby a predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu – Región Vysoké Tatry Michal Sýkora.

„Pri neriešení dôjde k vzniku problémov, ktoré vyvolajú nespokojnosť a povedie to k stagnácii celého územia.“

Absencia zonácie, ktorej prijatie by bolo veľkým prínosom aj pre samotnú ochranu prírody, pritom stavia samosprávy pred neraz absurdné problémy. „V súčasnosti sú niektoré veci zo strany zákonov, ktoré zabezpečujú ochranu prírody, z pohľadu samosprávy nelogické. Je to proti obyvateľom i návštevníkom. Veď je normálne, že prídete na návštevu do horského strediska a počas prechádzky v zastavanom území nemáte pri chodníkoch kde ísť na toaletu? To naozaj budeme stavať toalety na čierno alebo nebudeme stavať žiadne a ľudia budú chodiť na toalety pod stromy? Keď si človek uvedomí, koľko návštevníkov príde do Tatier, je jasné že aj takéto základné veci musíme riešiť. Ak sme jednoducho raz v zastavanej časti, mali by tam platiť iné pravidlá ako v horskom masíve. Tam nech sa ochrana sprísni, tam by mali chodiť ľudia doslova po špičkách, ale tam kde žijú ľudia, kde je rozvoj, kde sú aktivity, tam musia byť pravidlá nastavené trochu inak. Podmienkou je úprava stupňa ochrany prírody. Obce a mestá sú pod Tatrami stáročia. Vždy vedľa seba existovali ľudia i príroda. Osobne oceňujem dlhoročnú veľmi dobrú spoluprácu s riaditeľom Správy TANAP-u P. Majkom a s vedením Štátnych Lesov TANAP-u. Sú však aj legislatívne prekážky, ktoré bránia prirodzenému rozvoju územia s rešpektovaním ochrany prírody. My si vážime prírodu, ktorú okolo seba máme, ktorá nám spríjemňuje život ale veľa krát aj komplikuje, najmä v zime, takže je potrebné v takejto symbióze schváliť aj samotnú zonáciu,“ doplnil Sýkora.

Na potrebu prijatia zonácie upozornili otvoreným listom adresovaným kompetentným ministerstvám účastníci okrúhleho stola v marci 2019 vo Vysokých Tatrách – medzi signatármi výzvy boli Asociácia horských sídiel Slovenska, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí ako aj subjekty cestovného ruchu pôsobiace v Tatrách. Následne v júli vo Vysokých Tatrách vznikla iniciatíva Dajme Tatrám tvar, v ktorej sa opäť spojili samosprávy, regionálne združenia cestovného ruchu a subjekty cestovného ruchu.  Iniciatíva chce apelovať na zodpovedné orgány, aby oficiálne spustili proces prijatia novej zonácie TANAP-u. Cieľom tejto iniciatívy nie je podpora konkrétneho návrhu zonácie, ale upozornenie na to, že súčasný stav vedie k mnohým praktickým problémom a pri neriešení dôjde k vzniku problémov ktoré vyvolajú nespokojnosť a povedie to k stagnácii celého územia.