Jasné pravidlá. Bez výnimiek.

Iniciatíva za bezodkladné spustenie

procesu zonácie TANAP-u.

Prečo zonácia

Najjednoduchšie sa dá zonácia vysvetliť tak, že ide o rozdelenie národného parku na niekoľko zón. V centre je tá najcennejšia zóna – bezzásahová a po obvode sa nachádzajú menej chránené územia. Cieľom je zachovať biologickú rozmanitosť druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, ako aj zabezpečiť podmienky pre udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny, druhov a ekosystémov.

sipka

Jednoducho zonácia stanoví limity a jasný režim obhospodarovania každého pozemku v národnom parku.

Zonácia má rešpektovať nielen prísne kritériá na ochranu prírody, ale aj požiadavky na potrebný rozvoj predovšetkým cestovného ruchu a efektívnu starostlivosť o lesné porasty.

ruka

Trvanie súčasného nejasného stavu je neúnosné.

plot

V súčasnosti v národnom parku TANAP platia stupne ochrany od tretieho po piaty, ale problém je, že pri akejkoľvek aktivite na týchto územiach sa musia prideľovať výnimky a celý proces je nepredvídateľný a netransparentný.

vlna

Zonácia prináša ďalšie nespochybniteľné výhody: môže napríklad uľahčiť problémy pri uplatňovaní územnej a druhovej ochrany.

kniha

Taktiež sa stanovia zásady starostlivosti, vymedzia bezzásahové územia či územia určené pre cestovný ruch.

Na rovinu

TANAP má dnes rozlohu 73 800 hektárov. Je v ňom miesto pre všetkých, pre prírodu aj pre ľudí.
Čo Tatrám chýba, sú jasné pravidlá a hranice. Tu sú konkrétne príklady, čo spôsobuje chýbajúca zonácia.

Kto je za

Súčasný stav bez jasných pravidiel nevyhovuje tatranským obciam ani ich obyvateľom, subjektom cestovného ruchu, ale najmä, ubližuje samotným Tatrám a ich prírode.
Bezodkladné začatie procesu prijatia zonácie TANAP-u preto podporujú:

Združenia, spolky, kluby a organizácie

Subjekty cestovného ruchu

Pridajte sa

Podporte iniciatívu obcí a cestovného ruchu, aby zodpovední začali s procesom prijatia zonácie bez ďalšieho odkladu. Dajme spoločne Tatrám tvar. Čo najskôr a bez výnimky.

OrganizáciaJednotlivec

Súhlasím so spracovaním osobných údajov